søndag 4. mars 2012

Rose

Ikkje syveir akkurat i dag, men Oline førebur seg til neste klubbmøte. Denne sesongen har NLQ blomster som tema på klubbmøta, ulike teknikkar til å sy blomster har vore presentert. På neste møte vert det ma. presentert denne rosa. Ikkje så vanskeleg å sy, berre ein held orden på talrekkja!!
Eg har tenkt å sy 3 stk til, (det burde eg vel klare??) og eg kjem til å variere på rosa og med eitt og to blad. Her har eg sydd med eitt blad og litt stor rose. Planen er å setje desse saman til ein løpar, eller ender den som ufo??

Link til mønsteret finn du hos Yvonnes.dk, Eg har forstørra det ein god del.